20.12.2011 00:00

Kolejne porozumienie o współpracy z Politechniką Warszawską

Porozumienie pomiędzy Wydziałem Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej a Instytutem Kolejnictwa


W dniu 20 grudnia 2011 r. w Sali Rady Wydziału Inżynierii Materiałowej podpisane zostało porozumienie o współpracy pomiędzy Wydziałem Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej a Instytutem Kolejnictwa. 
Porozumienie zostało podpisane przez Dyrektora Instytutu Kolejnictwa dr Andrzeja Żurkowskiego oraz Dziekana Wydziału Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej prof. nzw. dr hab. inż. Jerzego Szawłowskiego.


Zdjęcia za zgodą Wydziału Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej