15.03.2022 10:17

Jubileusz Instytutu Kolejnictwa

Jubileuszowa Konferencja Naukowa z okazji 70-lecia Instytutu Kolejnictwa oraz 25-lecia Ośrodka Eksploatacji Toru Doświadczalnego w Żmigrodzie


W dniu 15 marca 2022 r. w Hotelu Marriott w Warszawie odbyła się Konferencja naukowa z okazji 70-lecia Instytutu Kolejnictwa oraz 25-lecia Ośrodka Eksploatacji Toru Doświadczalnego IK. Wydarzenie zostało podzielone na dwie części: oficjalną i merytoryczną. Pierwsza część obejmowała powitanie przez gospodarza Pana dr inż Andrzeja Massela pełniącego obowiązki Dyrektora Instytutu Kolejnictwa, znamienitych gości:
Pana Ministra Andrzeja Bittela - Sekretarza Stanu w Ministerstwie Infrastruktury, pełnomocnika rządu ds. przeciwdziałania wykluczeniu komunikacyjnemu, Pana Ministra doktora Ignacego Górę, Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego  przewodniczącego Komitetu Naukowego i Honorowego obchodów 70-lecia Instytutu Kolejnictwa i 25-lecia Ośrodka Eksploatacji Toru Doświadczalnego w Żmigrodzie, Pana Ministra Tadeusza Rysia - Przewodniczącego Państwowej Komisji Badania Wypadków Kolejowych, Pana profesora Leszka Rafalskiego Przewodniczącego Rady Głównej Instytutów Badawczych  oraz członków Komitetu Naukowego i Honorowego obchodów 70-lecia Instytutu Kolejnictwa i 25-lecia Ośrodka Eksploatacji Toru Doświadczalnego przedstawicieli nauki, prezesów i członków kierownictwa podmiotów kolejowych oraz przemysłu kolejowego, w tym:

 • przewoźników kolejowych,
 • zarządców infrastruktury kolejowej,
 • producentów taboru szynowego,
 • producentów i dostawców usług w zakresie infrastruktury kolejowej, oraz wszystkich obecnych na uroczystości.


Następnie odbyły się wystąpienia najważniejszych gości i przyjaciół Instytutu Kolejnictwa. Po oficjalnym powitaniu miała miejsce uroczystość wręczenia odznaczeń państwowych i resortowych zasłużonym pracownikom Instytutu Kolejnictwa. W imieniu Prezydenta RP aktu dekoracji dokonał Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP Minister Andrzej Dera. Ponadto podczas tego wydarzenia zostały również wręczone pracownikom Instytutu Kolejnictwa odznaki przyznane przez Ministra Infrastruktury Andrzeja Adamczyka.


Pierwszą część konferencji zamykała prezentacja przedstawiona przez Pana dr inż. Andrzeja Massela pt.: Badania na potrzeby polskich kolei – od Referatu Doświadczalnego Ministerstwa Kolei Żelaznych do Instytutu Kolejnictwa.

.pdf


Druga część tego znamienitego wydarzenia to wystąpienia merytoryczne; trzy sesje poświęcone pracom i perspektywom badawczym Instytutu Kolejnictwa. Pierwsza z trzech wspomnianych sesji poświęcona została zagadnieniom infrastrukturalnym, druga zagadnieniom taborowym, a trzecia przekrojowym w tym badaniom materiałowym, pracom dopuszczeniowym oraz bezpieczeństwu.

Moderatorem pierwszej części był Pan profesor Marek Pawlik, zastępca dyrektora Instytutu Kolejnictwa do spraw interoperacyjności kolei.

 • Pierwszy referat pt.: Droga kolejowa jako podstawa transportu szynowego oraz doskonalenie organizacji, ruchu i zarządzania w transporcie kolejowym został wygłoszony przez kierownika Zakładu Dróg Kolejowych i Przewozów Pana mgr inż. Krzysztofa Ochocińskiego.

.pdf

 • Drugi referat pt.: Trakcja elektryczna jako komponent kluczowy dla utrzymywania minimalnego oddziaływania transportu szynowego na środowisko został przedstawiony przez kierownika Zakładu Elektroenergetyki Pana dr inż. Artura Rojka.

.pdf

 • Trzeci referat pt.: Systemy sterowania i bezpiecznej kontroli jazdy jako kluczowy komponent bezpieczeństwa aktywnego został wygłoszony przez kierownika Zakładu Sterowania Ruchem i Teleinformatyki Pana profesora Andrzej Torunia.

.pdf


Następną sesję poświęconą zagadnieniom taboru kolejowego poprowadził Pan Profesor Andrzej Chudzikiewicz – Przewodniczący Rady Naukowej Instytutu Kolejnictwa. W ramach sesji wygłoszone zostały trzy referaty.

 • Pan mgr inż. Sławomir Walczak, kierownik Zakładu Pojazdów Szynowych przedstawił referat pt.: Rozwój taboru szynowego poprzez doskonalenie funkcjonalności i bezpieczeństwa.

.pdf

 • Pan mgr inż. Witold Groll, zastępca kierownika Laboratorium Badań Taboru. zaprezentował referat pt.: Badania pojazdów szynowych jako środków transportu przyjaznych pasażerom i dopasowanych do różnych funkcji oraz typów ładunków.

.pdf

 • Pan mgr inż. Waldemar Szulc, kierownik Ośrodka Eksploatacji Toru Doświadczalnego IK, wygłosił referat pt.: Ośrodek Eksploatacji Toru Doświadczalnego IK jako kluczowa infrastruktura badawcza.

.pdf


Ostatnia sesja obejmowała zagadnienia przekrojowe. Moderatorem sesji był Pan dr inż. Andrzej Massel, pełniący obowiązki dyrektora Instytutu Kolejnictwa. Podczas sesji wygłoszono cztery referaty.

 • Referat pt.: Badania materiałów i elementów konstrukcji wykorzystywanych w taborze oraz w infrastrukturze kolejowej, zaprezentowała Pani dr inż. Jolanta Radziszewska-Wolińska, kierownik  Laboratorium badań materiałów i elementów konstrukcji.

.pdf

 • Referat pt.: Łączność przewodowa i bezprzewodowa jako podstawa sprawnej realizacji procesów przewozowych wygłosił Pan dr inż. Marek Sumiła, kierownik Laboratorium Automatyki i Telekomunikacji.

.pdf

 • Referat pt.: Formalno-techniczna ocena zgodności podsystemów i wyrobów jako podstawa budowania interoperacyjności z zachowaniem funkcjonalności i bezpieczeństwa transportu kolejowego, wygłosił Pan mgr inż. Wojciech Rzepka, kierownik Ośrodka Jakości i Certyfikacji.

.pdf

 • Referat pt.: Holistyczne oraz wieloaspektowe analizy bezpieczeństwa jako kluczowy komponent bezpieczeństwa ruchu, bezpieczeństwa transportu oraz cyberbezpieczeństwa przedstawił Pan profesor Marek Pawlik, zastępca dyrektora Instytutu Kolejnictwa ds. interoperacyjności kolei.

.pdf


W ramach każdej sesji możliwe było zadawanie pytań z sali.


Na zakończenie części merytorycznej Pan Dyrektor Andrzej Massel podsumował uroczystości i poinformował, że na podstawie przedstawionych referatów zostanie przygotowana monografia naukowa poświęcona 70-leciu Instytutu Kolejnictwa oraz 25-leciu Ośrodka Eksploatacji Toru Doświadczalnego IK.


Wszystkim uczestnikom konferencji składamy serdeczne podziękowania za gratulacje, prezenty okolicznościowe oraz udział w konferencji.

 

 

UWAGA: Na stronach Instytutu Kolejnictwa niezależnie od niniejszej informacji udostępnione zostały zarówno zdjęcia jak i foto-relacja.