22.12.2021 09:20

Jubileusz 70-lecia Instytutu Kolejnictwa - badania na rzecz rozwoju innowacji w transporcie szynowym


W imieniu Dyrekcji Instytutu Kolejnictwa Zapraszamy Państwa do zapoznania się z Biuletynem Rady Głównej Instytutów Badawczych RGIB, w którym ukazał się artykuł o Instytucie Kolejnictwa z okazji 70-lecia naszej działalności (8 strona).