06.05.2015 15:03

INFORMACJA RADY NAUKOWEJ INSTYTUTU KOLEJNICTWA


Rada Naukowa Instytutu Kolejnictwa zawiadamia, że w związku z zakończeniem konkursu na stanowisko dyrektora Instytutu Kolejnictwa kandydatem na dyrektora IK wyłonionym w postępowaniu jest Pan dr inż. Andrzej Żurkowski.