18.05.2016 12:18

III Międzynarodowa Konferencja NOWOCZESNE KIERUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ TABORU SZYNOWEGO


III Międzynarodowa Konferencja

NOWOCZESNE KIERUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ TABORU SZYNOWEGO

 

18 maja 2016 w Warszawie odbyła się III Międzynarodowa Konferencja pt. „Nowoczesne Kierunki Ochrony Przeciwpożarowej Taboru Szynowego” objęta Honorowym Patronatem Ministra Infrastruktury i Budownictwa, Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego oraz Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej.

Wzięło w niej udział 120 delegatów z Polski, a także z Austrii, Czech, Francji, Niemiec, Szwajcarii, Szwecji, Wielkiej Brytanii oraz Włoch. Wśród gości pojawili się przedstawiciele administracji państwowej, jednostek badawczych, operatorów, producentów taboru, producentów materiałów niemetalowych i elementów pojazdów oraz producentów systemów detekcji i gaszenia pożaru.

Konferencja wzbudziła duże zainteresowanie wśród europejskich ekspertów i specjalistów
z dziedziny ochrony przeciwpożarowej,  o czym świadczyło 13 referatów przedstawionych przez prelegentów z różnych państw europejskich. Wydarzenie miało na celu przybliżenie  nowych  kierunków   ochrony przeciwpożarowej w transporcie szynowym i przedstawienie propozycji nowych rozwiązań.  Umożliwiła ona uczestnikom zapoznanie się z aktualnymi wymaganiami i stanem legislacji europejskiej w obszarze ochrony przeciwpożarowej taboru szynowego, kierunkami europejskich prac badawczych, (w których Instytut Kolejnictwa również bierze udział) m.in. w zakresie normy europejskiej EN 45545.  Przedstawiono również proponowane aktywne i pasywne środki zabezpieczeń oraz  metody wykorzystania modelowania komputerowego do szacowania czasu bezpiecznej ewakuacji. Jest to tematyka  szczególnie istotna dla transportu z uwagi na fakt, że dotyczy bezpieczeństwa pasażerów.

 

Prezentacje zostały wygłoszone w trzech następujących sesjach:

Sesja I prowadzona przez Tony’ego Cash (London Underground, pełniącego funkcję Przewodniczącego Rail Industry Fire Association, Wielka Brytania):

 

Sesja II prowadzona przez Richard’a Nowell’a (RSSB, Wielka Brytania):

Sesja III prowadzona przez Roger’a  A. Dirksmeier’a (FOGTEC Brandschutz GmbH & Co. KG, Niemcy):

 

Po zakończeniu Sesji III odbył się Panel Dyskusyjny, którego moderatorem była dr inż. Jolanta Radziszewska-Wolińska, natomiast uczestnicy Konferencji mieli możliwość uzyskania odpowiedzi na nurtujące ich pytania.

Recenzowane referaty Prelegentów zostaną wydane w kwartalniku IK Problemy Kolejnictwa. Natomiast Patronat medialny zapewniły konferencji magazyny: Kurier Kolejowy, Rynek Kolejowy oraz  Przegląd Pożarniczy.

 

W trakcie Konferencji dużym zainteresowaniem cieszył się również Salon Wystawowy „Nowoczesne i bezpieczne wyposażenie taboru”, w którym swoje oferty przedstawiały firmy takie jak: Rogum Kable Sp. z o.o., LANKWITZER POLSKA sp. z o.o., FOGTEC Brandschutz GmbH & Co. KG, Rail Industry Fire Association i Instytut Kolejnictwa.

Zachęcamy do obejrzenia galerii zdjęć tego wydarzenia.

Galeria zdjęć

Więcej informacji znajdziesz tutaj.