08.03.2016 16:16

III Forum Bezpieczeństwa Kolejowego


W dniach 24 i 25 lutego br. pod patronatem honorowym Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa, Urzędu Transportu Kolejowego oraz Instytutu Kolejnictwa odbyło się kolejne, III Forum Bezpieczeństwa Kolejowego.

W ramach wystąpienia wprowadzającego Pan Piotr Stomma, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa podkreślił wagę zagadnień bezpieczeństwa w transporcie kolejowym oraz przedstawił perspektywy finansowania inwestycji kolejowych w najbliższych latach.

W obradach wziął udział Dyrektor Instytutu Kolejnictwa dr inż. Andrzej Żurkowski. Tegoroczne Forum miało wymiar międzynarodowy w związku z udziałem przedstawicieli Europejskiej Agencji Kolejowej (ERA), którą m.in. reprezentował Christopher Carr, Dyrektor Departamentu Bezpieczeństwa. Omówił on w szczególności kwestię nowych uregulowań UE, które będą wprowadzone w ramach tzw. IV Pakietu Kolejowego.

W ramach Forum poruszono szeroką gamę zagadnień związanych z bezpieczeństwem transportu kolejowego, a zwłaszcza problematykę stosowania Systemów Zarządzania Bezpieczeństwem (SMS) oraz ich powiązań z zarządzaniem zagrożeniami i z oceną ryzyka, kwestie formalno-prawne dotyczące certyfikacji i autoryzacji bezpieczeństwa, a także roli i zadań Urzędu Transportu Kolejowego oraz Państwowej Komisji Badania Wypadków Kolejowych.

Poszczególne wystąpienia dotyczyły również stanu bezpieczeństwa transportu kolejowego w Polsce na tle Unii Europejskiej oraz takich zagadnień szczegółowych, jak bezpieczeństwo na przejazdach kolejowo-drogowych, wypadki z udziałem osób postronnych na obszarze kolejowym oraz przewozy ładunków niebezpiecznych.

W ramach obrad odbyła się także debata z udziałem ekspertów z zakresu prawa, ubezpieczeń, produkcji na rzecz kolei oraz zarządzania ryzykiem. Obradom prowadzonym w obu dniach Forum przewodniczył dr inż. Marek Pawlik, zastępca Dyrektora IK ds. Interoperacyjności Kolei.