05.02.2016 11:19

III edycja szkolenia

W ZAKRESIE PODSTAWOWEJ WIEDZY O TRANSPORCIE KOLEJOWYM


Z przykrością informujemy, że z powodu zbyt małej liczby zgłoszonych uczestników całe szkolenie zostaje odwołane.


III edycja szkolenia w zakresie podstawowej wiedzy o transporcie kolejowym

Instytutu Kolejnictwa oferuje otwarte szkolenie z zakresu techniki, technologii i organizacji transportu kolejowego, którego celem jest upowszechnienie podstawowych wiadomości na temat budowy i eksploatacji podsystemów strukturalnych w kolejnictwie oraz zasad organizacji pracy przewozowej w kolejnictwie. Zakres wiadomości jest dostosowany do osób nie mających praktyki kolejowej.

Szkolenie będzie składało się z siedmiu kursów: zasady funkcjonowania i organizacji kolei, drogi kolejowe, tabor kolejowy, ruch i przewozy kolejowe, elektroenergetyka, certyfikacja i TSI, srk i teleinformatyka oraz procesy inwestycyjne na kolei.

 

Formularz zgłoszeniowy:  

 

Oferta: