21.04.2011 00:00

I Światowy Kongres Szkoleń Kolejowych „Od strategii do wykonania”

I Światowy kongres Szkoleń Kolejowych odbył się w Madrycie w dniach 6-8.04.2011 w siedzibie Uniwersytetu Technicznego. W tym wydarzeniu udział wzięli przedstawiciele nauki, narodowych przewoźników, firm szkoleniowych, przemysłu z całego świata.


Kongres został podzielony na część seminaryjną oraz warsztatową. Światowy Kongres Szkoleń w transporcie kolejowym to nowatorska inicjatywa zaproponowana przez UIC. Skierowana przede wszystkim do kadry zajmującej się profesjonalnie szkoleniami: trenerów, wykładowców, personelu HR. Główne tematy kongresu to: kompetencje pracownika jako niezbędny czynnik w rozwoju transportu kolejowego, szkolenia jako inwestycja w kadry, potrzeba kształcenia ustawicznego, jakość i standardy w edukacji, bezpieczeństwo, współpraca międzynarodowa przy organizacji szkoleń, doświadczenia w organizacji kursów dla środowiska kolejowego, nowe metody treningowe, nowoczesne technologie stosowane podczas zajęć warsztatowych np. symulatory Kolei Dużych Prędkości, metoda kształcenia na odległość (e-learning) platformy internetowe.

W trakcie trwania kongresu możliwa była wizyta techniczna w Metrze Madryckim lub Centrum Szkoleniowym dla maszynistów RENFE. Podczas wystawy zaprezentowano osiągnięcia w dziedzinie badań kolejowych spółki DB Training Learning and Consulting, Funkwerk, Lloyds Register i innych. Uczestnicy spotkania mogli wziąć udział w warsztatach poświęconych prezentacji symulatorów do szkolenia maszynistów kolei dużych prędkości prezentowanych przez niemieckie firmy Funkwerk, i Cassidian. Podczas warsztatów możliwa była wymiana doświadczeń pomiędzy uczestnikami a prelegentami. Prezentacje i wystąpienia przygotowane przez prelegentów to:

  • trener jego umiejętności i praktyka,
  • studia przypadku i inne,
  • przemiany demograficzne,
  • kształcenie młodzieży w kierunkach technicznych związanych transportem szynowym w krajach europejskich i USA,
  • aspekty psychologiczne podczas kursów na maszynistę,
  • wirtualne operatory wykorzystywane podczas zajęć praktycznych i inne.

Wśród prezentowanych wystąpień przedstawiono zagadnienia związane z:

Inicjatywą w 7 Programie Ramowym Unii Europejskiej projekt „SkillRail” którego zadaniem jest wdrożenie i zachęta do konsolidacji działań w obszarze zasobów ludzkich. Cel ten możliwy jest do osiągnięcia poprzez przygotowanie odpowiedniej oferty („szytej na miarę” odbiorcy) kształcenia i podnoszenia kwalifikacji w różnych ośrodkach badawczych Wspólnoty Europejskiej, Dzięki temu europejska kolej ma szansę stać się konkurencyjnym i innowacyjnym środkiem transportu. Na uwagę zasługuje również wystąpienie przedstawicielki Federalnej Kolei Amerykańskiej przedstawiła ona szczegółowy zarys rozwoju kształcenia w USA ze szczególnym ukierunkowaniem na rozwój umiejętności i kompetencji niezbędnych w transporcie kolejowym. Omówiono również zadania i rolę jaką odgrywa UIC, ERA, CER, EIM w dziedzinie kształcenia ustawicznego międzynarodowej kadry specjalistów z zakresu nowoczesnych technologii kolejowych.

Z ciekawym referatem wystąpili reprezentanci fińskiej firmy VR Group Training Centre/Finnish Railways. Zagadnienia, które zaprezentowali dotyczyły odpowiednich metod i technik treningowych (zachowanie równowagi między teorią a praktyką) podczas zajęć, procesu planowania, przygotowywania odpowiednich programów dydaktycznych dla pracowników zatrudnionych u przewoźników kolejowych. Poruszone również kwestię odpowiedniego przygotowania merytorycznego i predyspozycji trenera do pracy z grupą.

Zaprezentowano nowy ośrodek szkoleniowy dla kolei azjatyckich: International Railway Training Centre for UIC Asia, (inicjatywa powstała z ramienia UIC), którego zadaniem jest kształcenie międzynarodowej kadry specjalistów branży transportowej z regionów azjatyckich.

Interesujące spostrzeżenia związane z rozwojem szkoleń w Europie przedstawiono w prezentacji przedstawicieli Uniwersytetu w Wuerzburgu „Studium porównawcze – w dziedzinie szkoleń kolejowych” w Europie. Aktualnie w Europie w sektorze kolejowym zatrudnionych jest około 864 400 osób. W związku z szybko rozwijającymi się nowoczesnymi technologiami wzrasta zapotrzebowanie na kompetentną kadrę zarówno na stanowiskach technicznych jak i administracyjnych. Nowe standardy bezpieczeństwa wymagają od pracodawców zatrudnienia odpowiednio przeszkolonego personelu. (średnio w około 80-90% wypadków kolejowych winny jest czynnik ludzki).

Podsumowując kongres przygotowany przez UIC spotkał się dużym uznaniem wśród uczestników. Inicjatywa będzie kontynuowana w ramach spotkań tzw. ”platformy edukacyjnej” UIC. Platforma umożliwi na bieżąco wymianę doświadczeń oraz pozwoli na nawiązanie międzynarodowej współpracy w obszarze transportu szynowego.
Następne spotkanie planowane jest na czerwiec br. w Budapeszcie.