02.06.2011 09:00

Dyrektor Instytutu Kolejnictwa nominowany

Minister Infrastruktury podpisał nominację na Dyrektora Instytutu Kolejnictwa.


Minister Infrastruktury Cezary Grabarczyk podpisał nominację Dyrektora Instytutu Kolejnictwa dra inż. Andrzeja Żurkowskiego. Dyrektor został powołany z dniem 1. czerwca 2011r. na 4-letnią kadencję.

Uroczyste wręczenie nominacji odbędzie się 3. czerwca br. o godzinie 9:00 w Ministerstwie Infrastruktury. Wręczy ją  Andrzej Massel Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury.