14.05.2024 21:38

Dr hab. inż. Marek Pawlik, prof. IK uhonorowany nagrodą PKN "Kompas Normalizacji"


Podczas Jubileuszowej Konferencji PKN zorganizowanej z okazji 100-lecia istnienia Polskiego Komitetu Normalizacyjnego, w dniu 9 maja 2024 r., Zastępca Dyrektora Instytutu Kolejnictwa dr hab. inż. Marek Pawlik, prof. IK, pełniący funkcję przewodniczącego Komitetu Technicznego PKN/KT61 ds. Elektrycznego Wyposażenia Trakcyjnego od marca 2004 r., oraz funkcję przewodniczącego Komitetu Technicznego PKN/KT138 ds. Kolejnictwa od kwietnia 2007 r., został uhonorowany nagrodą PKN „Kompas Normalizacji”.
Wyróżnienie takie otrzymała na 100-lecie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego jedna instytucja i jedna osoba fizyczna. Uroczyste wręczenie przez Panią Prezes PKN oraz wicepremiera Rządu RP ds. cyfryzacji miało miejsce w obecności Prezydenta Europejskiego Komitetu Normalizacyjnego CEN, Prezydenta Europejskiego Komitetu Normalizacyjnego Elektrotechniki CENELEC, Dyrektora Generalnego Europejskiego Instytutu Norm Telekomunikacyjnych ETSI, Sekretarza Generalnego Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej ISO oraz Sekretarza Generalnego Międzynarodowej Komisji Elektrotechnicznej IEC w Sali pod Kopułą Ministerstwa Rozwoju i Technologii.
Dziękujemy Polskiemu Komitetowi Normalizacyjnemu za docenienie wkładu Instytutu Kolejnictwa i jego pracowników w prace normalizacyjne w zakresie transportu szynowego i elektromobilności. Komitety PKN/KT61 oraz PKN/KT138 są prowadzone przez nas od szeregu lat. Jednocześnie nasi pracownicy uczestniczą w pracach kilkunastu innych komitetów PKN odpowiedzialnych za rozwiązania, które są wykorzystywane w transporcie szynowym, chociaż są przeznaczone do różnych zastosowań.
Nagrodę traktujemy zarówno jako docenienie naszej zespołowej pracy w Komitetach Technicznych PKN, jak i zachętę do dalszego doskonalenia udziału w pracach CEN, CENELEC, ETSI, ISO i IEC.