04.10.2016 10:10

Dnia 2 października 2016 r. odszedł profesor zw. dr hab. inż. Tadeusz Basiewicz


Z żalem informujemy, że w dniu 2 października 2016r odszedł profesor zw. dr hab. inż. Tadeusz Basiewicz.

Był członkiem honorowym Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji RP, a także członkiem Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Transportu PAN, którego był również przewodniczącym. Związany był z Zakładem Infrastruktury Transportu Wydziału Transportu Politechniki Warszawskiej, którego był kierownikiem w latach 1985–1999. Piastował również między innymi funkcję dyrektora ds. naukowo-badawczych w Centralnym Ośrodku Badań i Rozwoju Techniki Kolejnictwa (obecnie Instytut Kolejnictwa), zaś w latach 1970–1980 dyrektora naczelnego Centralnego Biura Projektowo-Badawczego Budownictwa Kolejowego "Kolprojekt".

Cześć Jego pamięci.