05.05.2016 13:22

Deklaracja w sprawie rozwoju kultury bezpieczeństwa transportu kolejowego.


W dniu 21 kwietnia br. w siedzibie Urzędu Transportu Kolejowego ponad dziewięćdziesięciu przedstawicieli rynku kolejowego podpisało Deklarację w sprawie rozwoju kultury bezpieczeństwa transportu kolejowego.

Wśród nich znalazł się również Dyrektor Instytutu Kolejnictwa, dr inż. Andrzej Żurkowski.

Sygnatariusze, którzy podpisali Deklarację zobowiązali się do wprowadzania "Kluczowych zasad kultury bezpieczeństwa w transporcie kolejowym", w tym m.in.do:

  • traktowania bezpieczeństwa systemu kolejowego jako priorytetu,
  • ochrony pracowników zgłaszających informacje dotyczące bezpieczeństwa,
  • analizowania i wyciągania wniosków z wypadków, a także zdarzeń, które mogą do nich doprowadzić.

Pozostałymi sygnatariuszami Deklaracji są przedstawiciele administracji rządowej, w tym m.in. Państwowej Komisji Badania Wypadków Kolejowych, największych przewoźników i zarządców infrastruktury, firm produkujących na rzecz transportu kolejowego oraz mediów branżowych.