NEWS

26.08.2011

Pierwszy certyfikat oceny WE dla podsystemu Sterowanie - wydany.

W dniu 26.08.2011r. w Instytucie Kolejnictwa nastąpiło uroczyste przekazanie pierwszych certyfikatów oceny zgodności WE z wymaganiami zasadniczymi dyrektywy 2008/57/WE dla podsystemów interoperacyjności kolei w obszarze...  [more]


19.07.2011

Prezentacja wyrobów w Instytucie Kolejnictwa

W dniu 19.07.2011 w Instytucie Kolejnictwa odbyła się prezentacja wyrobów Włoskiej firmy Italian Brakes. Współorganizatorem tego spotkania było Laboratorium Badań Taboru Instytutu Kolejnictwa.  [more]


01.07.2011

Nowy doktorat w Laboratorium Badań Taboru

Dr inż. Paweł Urbańczyk z Pracowni Hamulców Laboratorium Badań Taboru Instytutu Kolejnictwa otrzymał gratulacje z rąk Dyrektora dr inż. Andrzeja Żurkowskiego.  [more]


30.06.2011

Szkolenie dla metrologów w dniach od 30 maja do 3 czerwca 2011 r.

Instytut Kolejnictwa zorganizował szkolenie dla metrologów w zakresie wzorcowania przyrządów pomiarowych do pomiaru długości i kąta wraz z szacowaniem niepewności pomiaru dla przyrządów pomiarowych ogólnego i specjalistycznego...  [more]


06.06.2011

Szkolenie pt. „Logistyka procesu przewozowego”

W dniach 6-13 czerwca b.r. zespół Zakładu Dróg Kolejowych i Przewozów Instytutu Kolejnictwa przeprowadził szkolenie pt. „Logistyka procesu przewozowego” dla przedstawicieli kolei mongolskich (УланБаторкая железная дорога).  [more]


03.06.2011

Nowe doktoraty pracowników Instytutu Kolejnictwa

W piątek 3 czerwca br. Dyrektor Instytutu Kolejnictwa złożył nowym doktorom gratulacje wręczając okolicznościowe pióra.  [more]


02.06.2011

Dyrektor Instytutu Kolejnictwa nominowany

Minister Infrastruktury podpisał nominację na Dyrektora Instytutu Kolejnictwa.  [more]


23.05.2011

Nowy Dyrektor Instytutu Kolejnictwa wybrany

Komisja Konkursowa przedstawi Ministrowi Infrastruktury kandydaturę dra inż. Andrzeja Żurkowskiego na stanowisko Dyrektora Instytutu Kolejnictwa.  [more]


20.05.2011

Nowa szata graficzna strony www.ikolej.pl

Dnia 20.05.2011 strona www.ikolej.pl zyskała nową szatę graficzną.   [more]


21.04.2011

I Światowy Kongres Szkoleń Kolejowych „Od strategii do wykonania”

I Światowy kongres Szkoleń Kolejowych odbył się w Madrycie w dniach 6-8.04.2011 w siedzibie Uniwersytetu Technicznego. W tym wydarzeniu udział wzięli przedstawiciele nauki, narodowych przewoźników, firm szkoleniowych, przemysłu z...  [more]


15.04.2011

Życzenia Wielkanocne 2011

Dyrektor IK składa życzenia z okazji zbliżających się świąt Wielkanocnych  [more]


European Union

28.03.2011

White Paper - Transport in 2050

On March the 28th 2011 the European Commission has accepted a new document - White Paper - "Transport in 2050". This strategy assumes transition from road transport to one more friendly to the environment, including rail...  [more]


11.04.2011

Follow-up meeting regarding HS Railways in Poland

Follow-up consultation meeting with local govermnet representatives regarding "The Course of development of HS Railways in Poland"  [more]


24.01.2011

Szkolenie Diagnostów 2010/2011

Szkolenie w zakresie rozpoznawania zagrożeń i określania dopuszczalnej prędkości pociągów.  [more]


15.01.2011

Nowy zastępca dyrektora Instytutu Kolejnictwa

Od 15 stycznia 2011 r. nowym zastępcą dyrektora Instytutu Kolejnictwa ds. Studiów i Projektów Badawczych został dr inż. Artur Rojek. Zastąpił on dr inż. Andrzeja Massela, powołanego na stanowisko wiceministra infrastruktury,...  [more]


fot. Rynek Kolejowy

06.04.2011

Mr Andrzej Massel - the Deputy Minister formally

Mr Andrzej Massel became formally the Deputy Minister in the Ministry of Infrastructure. Untill now mr Massel was the Deputy Director in our Institute.  [more]


01.10.2010

Jesteśmy instytutem badawczym

Od 1 października 2010 roku Instytut Kolejnictwa staje się z mocy prawa, instytutem badawczym. IK podlega ustawie z dnia 30 kwietnia 2010 roku o instytutach badawczych. Zmiany zostały wprowadzone reformą systemu nauki.   [more]


19.04.2010

Certyfikat EBA przedłużony

Uzyskaliśmy przedłużenie Uznania Federalnego Urzędu Kolejnictwa Niemiec - Eisenbahn-Bundesamt EBA dla typowych badań kolejowych pojazdów szynowych  [more]


12.04.2010

Re-organisation of the Railway Institute

The Minister of Infrastructure Cezary Grabarczyk has come to the decision to re-organise the Railway Technical & Scientific Centre (CNTK) into the Railway Institute (IK). The Railway Institute will take over all CNTK's rights and...  [more]