K.


Dear Sir or Madam,

On behalf of the Organizers we would like to thank you for taking part in the Third International Conference Modern Trends of fire protection in rolling stock, which took place in Warsaw 18.05.2016.
Your active participation in the discussion was not only an opportunity to exchange opinions but also inspiring experience.
Thank you also for an opinion in a survey concerning preparation the Conference. Your observations are very important for us and will be taken into organization future editions.
Please find photos and conference presentations in PDF format below.
The papers will be printed in scientific journal Problemy Kolejnictwa (Railway Reports) and will be available in paper and electronic versions.

 

 

 

III Międzynarodowa Konferencja

 

NOWOCZESNE KIERUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ TABORU SZYNOWEGO

 

18 maja 2016 w Warszawie odbyła się III Międzynarodowa Konferencja
pt. „Nowoczesne Kierunki Ochrony Przeciwpożarowej Taboru Szynowego” objęta Honorowym Patronatem Ministra Infrastruktury i Budownictwa, Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego oraz Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej.

Wzięło w niej udział 120 delegatów z Polski, a także z Austrii, Czech, Francji, Niemiec, Szwajcarii, Szwecji, Wielkiej Brytanii oraz Włoch. Wśród gości pojawili się przedstawiciele administracji państwowej, jednostek badawczych, operatorów, producentów taboru, producentów materiałów niemetalowych i elementów pojazdów oraz producentów systemów detekcji i gaszenia pożaru.

Konferencja wzbudziła duże zainteresowanie wśród europejskich ekspertów i specjalistów
z dziedziny ochrony przeciwpożarowej,  o czym świadczyło 13 referatów przedstawionych przez   prelegentów z różnych państw europejskich. Wydarzenie miało na celu przybliżenie  nowych  kierunków   ochrony przeciwpożarowej w transporcie szynowym i przedstawienie propozycji nowych rozwiązań.  Umożliwiła ona uczestnikom zapoznanie się z aktualnymi wymaganiami
i stanem legislacji europejskiej w obszarze ochrony przeciwpożarowej taboru szynowego, kierunkami europejskich prac badawczych, (w których Instytut Kolejnictwa również bierze udział) m.in. w zakresie normy europejskiej EN 45545.  Przedstawiono również proponowane aktywne
i pasywne środki zabezpieczeń oraz  metody wykorzystania modelowania komputerowego do szacowania czasu bezpiecznej ewakuacji. Jest to tematyka  szczególnie istotna dla transportu
z uwagi na fakt, że dotyczy bezpieczeństwa pasażerów.

 

Prezentacje zostały wygłoszone w trzech następujących sesjach:

Sesja I prowadzona przez Tony’ego Cash (London Underground, pełniącego funkcję Przewodniczącego Rail Industry Fire Association, Wielka Brytania):

 

Sesja II prowadzona przez Richard’a Nowell’a (RSSB, Wielka Brytania):

Sesja III prowadzona przez Roger’a  A. Dirksmeier’a (FOGTEC Brandschutz GmbH & Co. KG, Niemcy):

 

Po zakończeniu Sesji III odbył się Panel Dyskusyjny, którego moderatorem była dr inż. Jolanta Radziszewska-Wolińska, natomiast uczestnicy Konferencji mieli możliwość uzyskania odpowiedzi na nurtujące ich pytania.

Recenzowane referaty Prelegentów zostaną wydane w kwartalniku IK Problemy Kolejnictwa. Natomiast Patronat medialny zapewniły konferencji magazyny: Kurier Kolejowy, Rynek Kolejowy oraz  Przegląd Pożarniczy.

 

W trakcie Konferencji dużym zainteresowaniem cieszył się również Salon Wystawowy „Nowoczesne i bezpieczne wyposażenie taboru”, w którym swoje oferty przedstawiały firmy takie jak: Rogum Kable Sp. z o.o., LANKWITZER POLSKA sp. z o.o., FOGTEC Brandschutz GmbH & Co. KG, Rail Industry Fire Association i Instytut Kolejnictwa.

Gallery