RADA NAUKOWA I DYREKCJA


Dyrekcja Instytutu Kolejnictwa

Dyrektor IK

dr inż. Andrzej Żurkowski

tel.: +48 22 47 31 300


Zastępca Dyrektora ds. Studiów i Projektów Badawczych

dr inż. Andrzej Massel

tel.: +48 22 47 31 303


Zastępca Dyrektora ds. Interoperacyjności Kolei

dr inż. Marek Pawlik

tel.: +48 22 47 31 070

e-mail: mpawlik@ikolej.pl


Zastępca Dyrektora ds. Finansowych

mgr inż. Lucyna Krawczyk

tel. +48 22 47 31 400

e-mail: lkrawczyk@ikolej.pl


Sekretarz Naukowy IK

prof. nzw. dr hab. inż. Mirosław Siergiejczyk

tel. +48 22 47 31 251

msiergiejczyk@ikolej.pl


Rada Naukowa

W skład Rady Naukowej IK wchodzi 14 członków:


Przewodniczący

prof.dr. hab. inż. Andrzej CHUDZIKIEWICZ - Politechnika Warszawska, Warszawa

 

Wiceprzewodniczący

prof. nzw. dr hab. inż. Mirosław SIERGIEJCZYK – Politechnika Warszawska, Warszawa

dr inż. Andrzej TORUŃ - Instytut Kolejnictwa, Warszawa

 

Członkowie

prof. dr hab. inż. Henryk BAŁUCH - Instytut Kolejnictwa, Warszawa

dr Michał BEIM – Polskie Koleje Państwowe S.A., Warszawa

dr inż. Andrzej BIAŁOŃ - Instytut Kolejnictwa, Warszawa

mgr inż. Witold GROLL – Instytut Kolejnictwa, Warszawa

dr hab. inż. Jarosław MOCZARSKI – Instytut Kolejnictwa, Warszawa

dr Paweł PODLEŚKO – Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa, Warszawa

dr inż. Jolanta RADZISZEWSKA-WOLIŃSKA - Instytut Kolejnictwa, Warszawa

dr inż. Artur ROJEK- Instytut Kolejnictwa, Warszawa

prof. nzw. dr hab. inż. Andrzej SZARATA – Politechnika Krakowska, Kraków

dr inż. Paweł URBAŃCZYK - Instytut Kolejnictwa, Warszawa

mgr inż. Sławomir WALCZAK - Instytut Kolejnictwa, Warszawa

 

Sekretariat Rady Naukowej

Instytut Kolejnictwa

ul. Chłopickiego 50

04-275 Warszawa

 

Sekretarz Rady Naukowej

mgr Agnieszka Marchela - Instytut Kolejnictwa, Warszawa

tel. 22 47 31 404

e-mail: amarchela@ikolej.pl

 

Zadania Rady Naukowej określa ustawa o instytutach badawczych z dn. 30 kwietnia 2010 r. oraz uchwalony przez nią regulamin.

Powołano na funkcję Rzecznika Dyscyplinarnego prof. dr hab. inż. Mirosława Siergiejczyka.