RADA NAUKOWA I DYREKCJA

Dyrekcja Instytutu Kolejnictwa

DYREKTOR INSTYTUTU KOLEJNICTWA

dr hab. inż. Andrzej Massel

tel.: +48 22 47 31 303
Zastępca Dyrektora ds. Interoperacyjności Kolei

dr hab. inż. Marek Pawlik, prof. IK

tel.: +48 22 47 31 304

e-mail: mpawlik@ikolej.pl


Zastępca Dyrektora ds. Finansowych

mgr inż. Lucyna Krawczyk

tel. +48 22 47 31 400

e-mail: lkrawczyk@ikolej.pl


Sekretarz Naukowy IK

prof. dr hab. inż. Leszek Rafalski

tel. +48 782 250 883

e-mail: lrafalski@ikolej.pl


Samodzielne Stanowisko Pracy

ds. obsługi administracyjno-ekonomicznej

Sekretarza Naukowego

mgr Anna Lewczuk

tel. +48 22 47 31 251

e-mail: alewczuk@ikolej.pl


Rada Naukowa

W skład Rady Naukowej IK wchodzi 18 członków:

Przewodniczący

prof. dr hab. inż. Andrzej CHUDZIKIEWICZ – Politechnika Warszawska, Warszawa

 

Wiceprzewodniczący

dr hab. inż. Andrzej TORUŃ, prof. IK – Instytut Kolejnictwa, Warszawa

 

Członkowie

dr Mirosław ANTONOWICZ, prof. ALK – Organizacja Współpracy Kolei (OSŻD), Warszawa

dr Renata BARCIKOWSKA – Instytut Kolejnictwa, Warszawa

dr hab. inż. Danuta BRYJA, prof. PW – Politechnika Wrocławska, Wrocław

prof. dr hab. inż. Andrzej CHUDZIKIEWICZ – Politechnika Warszawska, Warszawa

mgr inż. Michał GIL - PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., Warszawa

mgr inż. Witold GROLL – Instytut Kolejnictwa, Warszawa

mgr Magdalena KOSSOWSKA - Ministerstwo Infrastruktury, Warszawa

prof. dr hab. inż. Valeriy KUZNETSOV - Instytut Kolejnictwa, Warszawa

mgr inż. Krzysztof OCHOCIŃSKI – Instytut Kolejnictwa, Warszawa

dr Paweł PODLEŚKO – Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Warszawa

dr inż. Artur ROJEK – Instytut Kolejnictwa, Warszawa

prof. dr hab. inż. Mirosław SIERGIEJCZYK – Politechnika Warszawska, Warszawa

dr inż. Lucyna SOKOŁOWSKA – Instytut Kolejnictwa, Warszawa

dr inż. Marek SUMIŁA – Instytut Kolejnictwa, Warszawa

prof. dr hab. inż. Andrzej SZARATA – Politechnika Krakowska, Kraków

prof. dr hab. inż. Adam SZELĄG – Politechnika Warszawska, Warszawa

dr hab. inż. Andrzej TORUŃ, prof. IK – Instytut Kolejnictwa, Warszawa

dr inż. Paweł URBAŃCZYK – Instytut Kolejnictwa, Warszawa

 

Dyrekcja IK

dr hab. inż. Andrzej Massel Dyrektor

dr hab. inż. Marek Pawlik, prof. IK – zastępca Dyrektora ds. Interoperacyjności KoleiPrzedstawiciel ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki

dr hab. inż. Piotr Gołębiowski - Politechnika Warszawska, Warszawa

Sekretariat Rady Naukowej

Instytut Kolejnictwa

ul. Chłopickiego 50

04-275 Warszawa

 

Sekretarz Rady Naukowej

mgr Agnieszka Marchela – Instytut Kolejnictwa, Warszawa

tel. 22 47 31 404

e-mail: amarchela@ikolej.pl

Zadania Rady Naukowej określa ustawa o instytutach badawczych z dn. 30 kwietnia 2010 r. oraz uchwalony przez nią regulamin.


Rzecznik Dyscyplinarny, kadencja 2023-2026

dr hab. inż. Andrzej Toruń, prof. IK

 

Rada Naukowa IK powołała Komisję ds. oceny kwalifikacji osób na stanowiska pracowników naukowych i badawczo-technicznych oraz okresowej oceny dorobku naukowego i technicznego tych pracowników w składzie:

● prof. dr hab. inż. Adam Szeląg – Przewodniczący Komisji,

dr hab. inż. Jacek Kukulski - Członek Komisji,

● dr hab. inż. Andrzej Toruń, prof. IK – Członek Komisji.