RADA NAUKOWA I DYREKCJA


Dyrekcja Instytutu Kolejnictwa

Dyrektor IK

dr inż. Andrzej Żurkowski

tel.: +48 22 47 31 300


Zastępca Dyrektora ds. Studiów i Projektów Badawczych

dr inż. Andrzej Massel

tel.: +48 22 47 31 303


Zastępca Dyrektora ds. Interoperacyjności Kolei

dr inż. Marek Pawlik

tel.: +48 22 47 31 070

e-mail: mpawlik@ikolej.pl


Zastępca Dyrektora ds. Finansowych

mgr inż. Lucyna Krawczyk

tel. +48 22 47 31 400

e-mail: lkrawczyk@ikolej.pl


Sekretarz Naukowy IK

dr hab. inż. Jarosław Moczarski

tel. +48 22 47 31 082

jmoczarski@ikolej.pl


Rada Naukowa

W skład Rady Naukowej IK wchodzi 18 członków:


Przewodniczący

prof.dr. hab. inż. Andrzej CHUDZIKIEWICZ - Politechnika Warszawska, Warszawa

 

Wiceprzewodniczący

prof. nzw. dr hab. inż. Mirosław SIERGIEJCZYK – Politechnika Warszawska, Warszawa

dr inż. Andrzej TORUŃ - Instytut Kolejnictwa, Warszawa

 

Członkowie

dr Mirosław ANTONOWICZ – Polskie Koleje Państwowe S.A., Warszawa

prof. dr hab. inż. Henryk BAŁUCH – Instytut Kolejnictwa, Warszawa

dr inż. Andrzej BIAŁOŃ – Instytut Kolejnictwa, Warszawa

dr Marta BRAUN - Ministerstwo Infrastruktury, Warszawa

prof. nzw. dr hab. inż. Danuta BRYJA – Politechnika Wrocławska, Wrocław

prof. dr hab. inż. Andrzej CHUDZIKIEWICZ – Politechnika Warszawska, Warszawa

mgr inż. Witold GROLL – Instytut Kolejnictwa, Warszawa

dr hab. inż. Jarosław MOCZARSKI – Instytut Kolejnictwa, Warszawa

dr inż. Marcin PIWOWARSKI – Ministerstwo Infrastruktury, Warszawa

dr Paweł PODLEŚKO - Ministerstwo Infrastruktury, Warszawa

dr inż. Jolanta RADZISZEWSKA-WOLIŃSKA – Instytut Kolejnictwa, Warszawa

dr inż. Artur ROJEK – Instytut Kolejnictwa, Warszawa

prof. nzw. dr hab. inż. Mirosław SIERGIEJCZYK – Politechnika Warszawska, Warszawa

prof. nzw. dr hab. inż. Andrzej SZARATA – Politechnika Krakowska, Kraków

prof. dr hab. inż. Adam SZELĄG – Politechnika Warszawska, Warszawa

dr inż. Andrzej TORUŃ – Instytut Kolejnictwa, Warszawa

dr inż. Paweł URBAŃCZYK – Instytut Kolejnictwa, Warszawa

mgr inż. Sławomir WALCZAK – Instytut Kolejnictwa, Warszawa

 

 

Sekretariat Rady Naukowej

Instytut Kolejnictwa

ul. Chłopickiego 50

04-275 Warszawa

 

Sekretarz Rady Naukowej

mgr Agnieszka Marchela - Instytut Kolejnictwa, Warszawa

tel. 22 47 31 404

e-mail: amarchela@ikolej.pl

Zadania Rady Naukowej określa ustawa o instytutach badawczych z dn. 30 kwietnia 2010 r. oraz uchwalony przez nią regulamin.

Powołano na funkcję Rzecznika Dyscyplinarnego dr hab. inż. Jarosława Moczarskiego.

 

Rada Naukowa IK powołała Komisję ds. oceny kwalifikacji osób na stanowiska pracowników naukowych i badawczo-technicznych oraz okresowej oceny dorobku naukowego i technicznego tych pracowników w składzie:

– prof. dr hab. inż. Adam Szeląg - Przewodniczący Komisji,

– dr hab. inż. Jarosław Moczarski - Członek Komisji,

– dr inż. Andrzej Toruń - Członek Komisji.