RADA NAUKOWA I DYREKCJA


Dyrekcja Instytutu Kolejnictwa

Dyrektor IK

dr inż. Andrzej Żurkowski

tel.: +48 22 47 31 300


Zastępca Dyrektora ds. Studiów i Projektów Badawczych

dr inż. Andrzej Massel

tel.: +48 22 47 31 303


Zastępca Dyrektora ds. Interoperacyjności Kolei

dr inż. Marek Pawlik

tel.: +48 22 47 31 070

e-mail: mpawlik@ikolej.pl


Zastępca Dyrektora ds. Finansowych

mgr inż. Lucyna Krawczyk

tel. +48 22 47 31 400

e-mail: lkrawczyk@ikolej.pl


Sekretarz Naukowy IK

prof. nzw. dr hab. inż. Mirosław Siergiejczyk

tel. +48 22 47 31 251

msiergiejczyk@ikolej.pl


Rada Naukowa

W skład Rady Naukowej IK wchodzi 14 członków:


Przewodniczący

prof.dr. hab. inż. Andrzej CHUDZIKIEWICZ - Politechnika Warszawska, Warszawa

 

Wiceprzewodniczący

prof. nzw. dr hab. inż. Mirosław SIERGIEJCZYK – Politechnika Warszawska, Warszawa

dr inż. Andrzej TORUŃ - Instytut Kolejnictwa, Warszawa

 

Członkowie

prof. dr hab. inż. Henryk BAŁUCH - Instytut Kolejnictwa, Warszawa

dr Michał BEIM – Polskie Koleje Państwowe S.A., Warszawa

dr inż. Andrzej BIAŁOŃ - Instytut Kolejnictwa, Warszawa

mgr inż. Witold GROLL – Instytut Kolejnictwa, Warszawa

dr hab. inż. Jarosław MOCZARSKI – Instytut Kolejnictwa, Warszawa

dr Paweł PODLEŚKO – Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa, Warszawa

dr inż. Jolanta RADZISZEWSKA-WOLIŃSKA - Instytut Kolejnictwa, Warszawa

dr inż. Artur ROJEK- Instytut Kolejnictwa, Warszawa

prof. nzw. dr hab. inż. Andrzej SZARATA – Politechnika Krakowska, Kraków

dr inż. Paweł URBAŃCZYK - Instytut Kolejnictwa, Warszawa

mgr inż. Sławomir WALCZAK - Instytut Kolejnictwa, Warszawa

 

Sekretariat Rady Naukowej

Instytut Kolejnictwa

ul. Chłopickiego 50

04-275 Warszawa

 

Sekretarz Rady Naukowej

mgr Agnieszka Marchela - Instytut Kolejnictwa, Warszawa

tel. 22 47 31 404

e-mail: amarchela@ikolej.pl

Zadania Rady Naukowej określa ustawa o instytutach badawczych z dn. 30 kwietnia 2010 r. oraz uchwalony przez nią regulamin.

Powołano na funkcję Rzecznika Dyscyplinarnego prof. dr hab. inż. Mirosława Siergiejczyka.

 

Rada Naukowa IK powołała Komisję ds. oceny kwalifikacji osób na stanowiska pracowników naukowych i badawczo-technicznych oraz okresowej oceny dorobku naukowego i technicznego tych pracowników w składzie:

– dr inż. Andrzej Toruń - Przewodniczący Komisji,

– dr hab. inż. Jarosław Moczarski - Członek Komisji,

– dr inż. Artur Rojek - Członek Komisji.