UNITS

Główna Księgowa

Główna Księgowa

mgr Anna Marszałek

tel. +48 22 47 31 334

amarszalek@ikolej.pl

 Dział Finansowo-Księgowy

Sekretariat

Maria Miller

tel. +48 22 47 31 334

fax. +48 22 47 34 596

mmiller@ikolej.pl

Dział Planowania, Analiz i Umów

Kierownik Działu

mgr Cecylia Lachor

tel. +48 22 47 31 312

clachor@ikolej.pl

Dział Spraw Pracowniczych

Kierownik Działu

mgr inż. Jerzy Kurek

tel. +48 22 47 31 491

jkurek@ikolej.pl


Dział Koordynacji Projektów i Współpracy Międzynarodowej

Kierownik Działu

dr Renata Barcikowska
tel. +48 22 47 31 500

rbarcikowska@ikolej.pl

Dział Administracyjno-Gospodarczy

Kierownik Działu

mgr Robert Kamiński

tel. +48 22 47 31 360

rkaminski@ikolej.pl

Komitet Techniczny nr 138 ds. Kolejnictwa

 

Sekretarz Komitetu Technicznego PKN
KT138 ds. Kolejnictwa

mgr Agnieszka Kaczorek

tel. +48 22 47 31 071

akaczorek@ikolej.pl


Komitet Techniczny nr 61 ds. Elektrycznego Wyposażenia Trakcyjnego

Sekretarz Komitetu Technicznego PKN
KT61 ds. Elektrycznego Wyposażenia Trakcyjnego

mgr Agnieszka Kaczorek
tel. +48 22 47 31 071

akaczorek@ikolej.plContact

Instytut Kolejnictwa (Railway Research Institute) IK

50 Chłopickiego Józefa street

PL 04-275 Warsaw, Poland


VAT No. 113 22 57 883

REGON No. 016382785 (the National Official Register of National Economy Units)

NRC No. 0000021539 (the National Court Register Number)

 

Chancellery / Reception

phone:  +48 22 610 08 68

fax: +48 22 610 75 97

e-mail: ikolej@ikolej.pl