UNITS

Główna Księgowa

Główna Księgowa

mgr Anna Marszałek

tel. +48 22 47 31 334

amarszalek@ikolej.pl

Dział Finansowo-Księgowy

Sekretariat

Małgorzata Domańska

tel. +48 22 47 31 334

fax. +48 22 47 34 596

mdomanska@ikolej.pl

 

 

Dział Planowania, Analiz i Umów

Kierownik Działu

mgr Cecylia Lachor

tel. +48 22 47 31 312

clachor@ikolej.pl

 

 

 

 

 

 

Unit for Coordination of Projects and International Cooperation

Head of Unit

Renata Barcikowska, Ph.D.

phone +48 22 47 31 500

rbarcikowska@ikolej.pl

 

 

Dział Spraw Pracowniczych

Kierownik Działu

mgr Barbara Dziewulska-Cuch

tel. +48 22 47 31 491

jkurek@ikolej.pl


Dział Administracyjno-Gospodarczy

Kierownik Działu

mgr Robert Kamiński

tel. +48 22 47 31 360

rkaminski@ikolej.pl

Unit for Scientific Publishing House

Head of Unit

Agnieszka Kaczorek, M.Sc.
phone +48 22 47 31 084
akaczorek@ikolej.pl


IK Director’s Proxy for Scientific Publications
Joanna Cybulska, MA
phone +48 22 47 31 240
joannacybulska@ikolej.pl


Secretariat for Scientific Publications
Marta Kobierska, MA
phone +48 22 47 31 560
mkobierska@ikolej.pl


Library and Rading Room
Hanna Wójcik
phone +48 22 47 31 477
bointek@ikolej.pl


Ordering publications
Bożena Kowalska
phone +48 22 473 14 78
bkowalska@ikolej.pl

Komitet Techniczny nr 138 ds. Kolejnictwa

 

Sekretarz Komitetu Technicznego PKN
KT138 ds. Kolejnictwa

mgr Agnieszka Kaczorek

tel. +48 22 47 31 084

akaczorek@ikolej.pl


Komitet Techniczny nr 61 ds. Elektrycznego Wyposażenia Trakcyjnego

Sekretarz Komitetu Technicznego PKN
KT61 ds. Elektrycznego Wyposażenia Trakcyjnego

mgr Agnieszka Kaczorek

tel. +48 22 47 31 084

akaczorek@ikolej.plContact

Instytut Kolejnictwa (Railway Research Institute) IK

50 Chłopickiego Józefa street

PL 04-275 Warsaw, Poland


VAT No. 113 22 57 883

REGON No. 016382785 (the National Official Register of National Economy Units)

NRC No. 0000021539 (the National Court Register Number)

 

Chancellery / Reception

phone:  +48 22 610 08 68

fax: +48 22 610 75 97

e-mail: ikolej@ikolej.pl