REPRESENTATIVES AND INDEPENDENT POSTS

Sekretarz Naukowy

dr hab. inż. Jarosław Moczarski

tel. +48 22 47 31 082

jmoczarski@ikolej.pl

Samodzielne Stanowisko Naukowe

prof. dr hab. inż. Henryk Bałuch

tel. +48 22 47 31 545

hbaluch@ikolej.pl

Pełnomocnik Dyrektora ds. Zamówień Publicznych

Pełnomocnikiem jest:

inż. Andrzej Tęsny

tel. +48 22 47 31 417

atesny@ikolej.pl

Pełnomocnik Dyrektora ds. Jakości

Pełnomocnikiem jest:

mgr inż. Wojciech Rzepka

tel. +48 22 47 31 391

wrzepka@ikolej.pl


Promocja i Marketing

Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Promocji

lic. Dorota Adamska

tel. +48 22 47 31 320

dadamska@ikolej.pl


Instytut Kolejnictwa (Railway Institute)

50 Chłopickiego Józefa street,

PL 04-275 Warsaw, Poland

VAT No. 113 22 57 883

REGON No. 016382785 (the National Official Register of National Economy Units)

NRC No. 0000021539 (the National Court Register Number)

 

Chancellery / Reception

phone:  +48 22 610-08-68

fax: +48 22 610 75 97

e-mail: ikolej@ikolej.pl