BOARD OF DIRECTORS

Dyrektor Instytutu Kolejnictwa

 

dr inż. Andrzej Żurkowski

tel. +48 22 47 31 300

azurkowski@ikolej.pl

 

Sekretariat

Beata Tomaszewska

tel. +48 22 47 31 308

btomaszewska@ikolej.pl

 

Z-ca Dyrektora ds. Finansowych

 

mgr inż. Lucyna Krawczyk

tel. +48 22 47 31 400

lkrawczyk@ikolej.pl

 

Sekretariat

Beata Tomaszewska

tel. +48 22 47 34 488

btomaszewska@ikolej.pl


Biuro Dyrekcji

Kierownik Działu

mgr Agnieszka Marchela

tel. +48 22 47 31 404

amarchela@ikolej.pl


Z-ca Dyrektora ds. Studiów i Projektów Badawczych

 

dr inż. Andrzej Massel

tel. +48 22 47 31 303

amassel@ikolej.pl

 

Sekretariat

Ewa Bargiel

tel. +48 22 47 31 304

ebargiel@ikolej.pl


Z-ca Dyrektora ds. Interoperacyjności Kolei


dr inż. Marek Pawlik

tel. +48 22 47 31 070

mpawlik@ikolej.pl

 


Przewodniczący Rady Naukowej

prof. dr hab. inż. Andrzej Chudzikiewicz

Sekretarz Rady Naukowej

mgr Agnieszka Marchela

tel. +48 22 47 31 404

amarchela@ikolej.plInstytut Kolejnictwa (Railway Institute)

50 Chłopickiego Józefa street,

PL 04-275 Warsaw, Poland

VAT No. 113 22 57 883

REGON No. 016382785 (the National Official Register of National Economy Units)

NRC No. 0000021539 (the National Court Register Number)

 

Chancellery / Reception

phone:  +48 22 610-08-68

fax: +48 22 610 75 97

e-mail: ikolej@ikolej.pl