RELIABILITY CONFERENCE

International Conference on Reliability of Railway and Possibilities to Increase It

W dniu 16 października 2014r. w Instytucie Kolejnictwa odbyła się Konferencja
pt. „Zagadnienia Korozji w Transporcie Szynowym”. W wydarzeniu udział wzięło 58 osób
z całej Polski.

Konferencja była okazją do spotkania ekspertów i osób odpowiedzialnych za działania antykorozyjne, szczególnie przedstawicieli: jednostek badawczych, operatorów
i producentów taboru, producentów farb, producentów środków zabezpieczeń antykorozyjnych,  producentów elementów drogi szynowej oraz producentów słupów trakcyjnych.

Wydarzenie miało na celu próbę wskazania nowych trendów badawczych
i praktycznych w zakresie ochrony przed korozją w taborze szynowym oraz usystematyzowanie wiedzy w zakresie problemów korozji w transporcie szynowym. Umożliwiła ona wymianę  poglądów  i  doświadczeń  pomiędzy   specjalistami   ośrodków   badawczych   i przemysłowych.

Prezentacje zostały wygłoszone w dwóch następujących sesjach:

Sesja I prowadzona przez dr inż. Andrzeja Massela – Dyrektora ds. Studiów i Projektów Badawczych Instytutu Kolejnictwa:

  1. Metody badań systemów powłokowych do długoletniej ochrony przed korozją – dr hab. inż. Małgorzata Zubielewicz (IMPiB).

Omówiono metody badań przydatne przy doborze wyrobów lakierowych do zabezpieczeń przeciwkorozyjnych. Uwzględniono zarówno metody obejmujące badania odporności powłok na działanie pojedynczych czynników korozyjnych, jak również badania w warunkach zmieniających się cyklicznie wielu czynników.

  1. Zabezpieczenie szczelin konstrukcji stalowych – dr inż. Agnieszka Królikowska (IBDiM).

W referacie omówiono skutki korozji szczelinowej, metody zabezpieczenia szczelin przez procesami korozyjnymi i ograniczenia jakie występują w związku z rozwartością i głębokością szczelin.

  1. Nowe spojrzenie na warstwę antygraffiti jako dodatkowe zabezpieczenie przed korozją – mgr inż. Łukasz Pasieczyński, mgr inż. Marta Ziętal (F. H. BARWA).

W artykule zwrócono uwagę na problem korozji w taborze kolejowym. Poruszono zjawisko korozji z punktu widzenia termodynamiki i elektrochemii. Zwrócono szczególną uwagę na straty, jakie korozja powoduje każdego roku w przemyśle kolejowym, ale także w gospodarce kraju.

Sesja II prowadzona przez prof. nzw. dr hab. inż Mirosława Siergiejczyka – Sekretarza Naukowego Instytutu Kolejnictwa:

  1. Właściwości powłok wytwarzanych technologiami wykorzystującymi skoncentrowany strumień energii i ich potencjalne zastosowanie w taborze kolejowym - dr hab. inż. Norbert Radek, mgr inż. Izabela Pliszka, mgr Dariusz Liszewski  (Politechnika Świętokrzyska).

Referat przedstawiał procesy wytwarzania powłok na elementach metalowych, do których należy obróbka elektroerozyjna, związane są z transportem masy i energii oraz reakcjami: chemicznymi, elektrochemicznymi i elektrotermicznymi, które im towarzyszą. Współcześnie stosowane są różne odmiany obróbki elektroerozyjnej spełniające standardy wytwarzania powłok, a także kształtowania mikrogeometrii powierzchni.

  1. Proces Technologiczny pokryć malarskich na taborze towarowym inż. Marek Tyrybon (Techniki Antykorozyjne Marek Tyrybon).

W prezentacji omówiono zasady prawidłowego zabezpieczenia przed korozja wagonów kolejowych oraz przygotowano projekt Planu Zapewnienia Jakości uwzględniający rodzaj przewożonego medium i aspekt ochrony środowiska.

  1. Wybrane problemy korozyjne w taborze szynowym i infrastrukturzeinż. Elżbieta Naduk (IK).

Omówiono obszary występowania korozji w taborze i infrastrukturze transportu szynowego oraz  wyspecyfikowano dokumenty regulujące wymagania
w przedmiotowym zakresie. W podsumowaniu zwrócono uwagę na czynniki wpływające na trwałość powłoki.

 

Po zakończeniu Sesji II odbył się Panel Dyskusyjny, którego moderatorem była
dr inż. Jolanta Radziszewska-Wolińska – Kierownik Laboratorium Badań Materiałów
i Elementów Konstrukcji IK, natomiast uczestnicy Konferencji mieli możliwość uzyskania odpowiedzi na nurtujące ich pytania dot. między innymi poniższych zagadnień:

  • Korozja, a środki myjące stosowane do utrzymania taboru w czystości
  • Problemy usuwania wymalowań graffiti z pojazdów szynowych
  • Korozja słupów trakcyjnych i mostów kolejowych

 

Recenzowane referaty Prelegentów zostaną wydane w kwartalniku IK Problemy Kolejnictwa.

101 up to 120 within 311