KONFERENCJA JUBILEUSZOWA 60 LAT

pod honorowym patronatem ministra nauki i szkolnictwa wyższego

oraz ministra infrastruktury

 22-23 września 2011 r.

 

logo konferencji

Konferencja naukowa pt.:

"Badania w kolejnictwie - osiągnięcia i nowe wyzwania"

zorganizowana została z okazji 60. rocznicy powstania Instytutu Kolejnictwa.

 

Obchody jubileuszowe zostały objęte honorowym patronatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministra Infrastruktury.


Podziękowania dla Instytutu

Podczas obchodów jubileuszu liczni zaproszeni goście złożyli na ręce Dyrektora Instytutu Kolejnictwa dr. Anrzeja Żurkowskiego serdeczne gratulacje i podziękowania.


Patroni konferencji:

Urząd Transportu Kolejowego

Komitet Transportu PAN


Konferencja była adresowana do specjalistów, naukowców i studentów wyższych lat studiów zainteresowanych modernizacją i budową linii kolejowych, nowoczesnym taborem, energetyką i sterowaniem ruchem pociagów, przewozami na liniach duzych prędkości i zagadnieniami pokrewnymi.

  • Przebieg konferencji miał charakter panelowy i obejmował kolejno trzy grupy tematyczne:
    • tabor i energetyka,
    • infrastruktura,
    • ruch, przewozy i sterowanie.

Zgłoszone i nadesłane referaty, zostały  opublikowane w „Problemach Kolejnictwa” i przekazane uczestnikom konferencji. Podczas trzech paneli tezy prac z okreśonej grupy tematycznej były referowane przez moderatorów, a autorzy referatów wzięli udział w dyskusji i odpowiadali na zadawane pytania.

Rada Programowa

 

  Skład Rady Programowej

MORE

informacje organizacyjne

Panele dyskusyjne - referaty

Komitet organizacyjny - kontakt

MORE

Materiały konferencyjne

Materiały konferencyjne dostępne są w numerach 152 i 153 Problemów Kolejnictwa


Wydawnictwo Konferencyjne

Partner Prasowy

Patroni Medialni